Współpraca

Historia mody zdobywa w Polsce coraz większą popularność i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców. Pozwala spojrzeć na historię z niepodręcznikowej perspektywy, ożywić ją i rzucić nowe światło na powszechnie znane wydarzenia. To także moja wielka pasja, którą chcę dzielić się z innymi, dlatego jestem otwarta na różnego rodzaju współpracę. Oferuję przede wszystkim wykłady i artykuły na temat historii mody w XVIII i XIX wieku.

Zapraszam do współpracy przede wszystkim:
 • szkoły
 •  domy kultury
 • muzea
 • czasopisma i magazyny
 • portale internetowe

Dlaczego warto nawiązać ze mną współpracę:
 • moja wiedza to wynik nie tylko pasji, ale przede wszystkim bardzo ciężkiej pracy; zgłębianiu historii mody poświęcam bardzo wiele czasu i korzystam przy tym z niemal wszystkich dostępnych źródeł na ten temat: eksponatów muzealnych, obrazów, rycin, historycznych czasopism i książek
 • nie ograniczam się jedynie do zagadnień związanych z modą, ale zgłębiam także dzieje kultury, sztuki i obyczajów, dzięki czemu moje spojrzenie na nią jest wieloaspektowe, a wykłady/teksty bogate w tło historyczne i kulturowe, przeplatane różnego rodzaju cytatami i anegdotami
 • prowadzę własne badania na temat historii mody, dlatego poruszane przeze mnie tematy i przedstawiane wnioski są unikatowe, znacznie poszerzające informacje zawarte w dostępnych na rynku publikacjach
 • w moich badaniach opieram się nie tylko na literaturze polskiej, ale także francuskiej i angielskiej; pracuję na oryginalnych źródłach, co znacznie poszerza moje spojrzenie na opracowywane zagadnienia
 • poziom trudności wykładów/tekstów zawsze dostosowuję do poziomu wiedzy odbiorców, zawsze też używam prostego i zrozumiałego języka

Artykuły: 

Konferencje: 
 • referat XIX-wieczne zmiany w postrzeganiu kobiety i kobiecości na przykładzie francuskich i angielskich rycin modowych na konferencji naukowej „Przeobrażenia świata. Społeczeństwa w XIX w.” organizowanej przez Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • referat Komunikacja za pomocą ubioru w ostatniej ćwierci XVIII wieku na międzynarodowej konferencji naukowej "IV Lubelska Jesień Historyczna" organizowanej przez Koło Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Wybrane wykłady i wydarzenia:
 •  wykład „Geneza i ewolucja sukni en chemise” w Klubie Kostiumologii w Warszawie 
 • wykład „Od sznurówki do bawetu. Osiemnastowieczny ubiór kobiecy i jego zmiany na przestrzeni dekad” w zespole szkół nr 7 w Tychach 
 •  wykład „Bezcielesna, mroczna, egzotyczna. Romantyczna moda kobieca w latach 1800-1840” w ramach Festiwalu Nauk w 1. Liceum Ogólnokształcącym w Tychach 
 • „Rokokowa wizja kobiecości”, „Modne rewolucje”, „Moda w służbie historii” – cykl prelekcji w ramach spotkań koła historycznego w 1. Liceum Ogólnokształcącym w Tychach 
 • pokaz mody historycznej w ramach obozu dla osób niepełnosprawnych w Szczyrzycu 
 • pokaz mody historycznej w ramach festynu fundacji Lex Civis w Katowicach
Copyright © 2014 Modna Historia , Blogger